Blog

Esküvői idézetek

Szerző: | meghivo

Az esküvői idézetek a meghívók egyik elmaradhatatlan eleme.

Tudom, hogy a Benneteket abszolút leíró versek megtalálása pont olyan fontos, mint a tökéletes esküvői helyszín és a menyasszonyi ruha kiválasztása.

Ezért egy csokorba kötöttem nektek a számomra leginkább megragadó idézeteket.

Remélem rátaláltok köztük az igazira, ami esszenciája lesz a rátok váró közös jövőnek.

Ezek a nemes gondolatok idézhetőek más jelenes eseményekkor is, legyen szó házassági évfordulóról, ünnepi beszédről vagy akár a nászajándék kísérő szövegeként is megállják a helyüket.

A Pinteresten is megtaláljátok ezeket az idézeteket, ahol egy közös táblára tudjátok gyűjteni.

Ne néz, ne nézz hát vágyaid távolába.

Egész világ nem a mi birtokunk.

A’ mennyit a szív felfoghat magába,

sajátunknak csak annyit mondhatunk.”

Vörösmarty Mihály

Öleljük meg egymást,

szívesen, meghitten,

és szeressük egymást:

úgy áld meg az Isten.

Arany János

Karod fonja nyakam köré a szél,

a napban csókod messzi tüze él,

Közelebb vagy hozzám mindenkinél.

Szabó Lőrinc

Szeretlek, mint anyját a gyermek,

mint mélyüket a hallgatag vermek,

szeretlek, mint fényt a termek,

mint lángot a lélek,

test a nyugalmat!

Szeretlek, mint élni szeretnek halandók,

amíg megnem halnak

József Attila

Nem érti szív, nem érti elme sem,

hogy, mint szeretlek én szerelmesen

Kosztolányi Dezső

A szerelemben nincsenek évek,

A szerelemben csókok vannak.

A szerelemben jaj a fösvénynek!

A szerelemben csak azok élnek,

Kik szerelemből mindent odaadnak.

Gyónyi Géza

Esküvői meghívó szöveg

Elmúlt mint száz pillanat,

S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,

mert szívek őrzik, nem szavak.

Végh György

Semmi sem édesebb a szeretetnél,

semmi sem erősebb,

semmi sem magasabb, tágasabb,

semmi sem kedvesebb, tökéletesebb

és jobb az égen és a földön.

Kempis Tamás

Sorsunk egybeforrt,

együtt megyünk tovább,

Az élet viharában Te vigyázol reám,

Köszönöm, hogy szeretsz, hogy hiszel nekem,

Hogy megosztod az életed velem.

Vörösmarty Mihály

Jó érezni azt, hogy szeretlek,
Nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
Rejtőzködni a mosolyodban.
Érezni, hogy a szemeid már
Szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, hogy szép veled
És csak veled teljes az élet.

Juhász Gyula

Csukás István idézet

Egyetlen szív kell csak nekem,

egy messziről dobbanó néma jel.

Egyetlen szó: egy halk igen,

Amit egy magányos csillag üzen.

 Nagy István

Eljegyeztelek nehéz szerelemmel

Téged, ki hű vagy és halk, mint az ég,

S felesküszöm szelíd, szép kezedre,

Hogy el ne hagyjalak, amíg csak élsz.

Garai Gábor

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.

Hiányosságom váljék jósággá benned.

Weöres Sándor

És fogadom:

Legigazibb vágyam, hogy sose hagyjalak el,

hogy veled végre magammá lehessek.

És nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek.

Csak szeretlek.

Baranyi Ferenc

Elmúlt, mint száz más pillanat,
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik, nem szavak.
Végh György

Két fa együtt, testvéri lombban,
egyek vagyunk sok fájdalomban,
örömökben és kényszerekben,
másképp tán élni is lehetetlen.
Magunknak hát már megmaradjunk,
gyökereinkről ne szakadjunk,
tavaszban, őszben gyarapodjunk,
legyünk hívők, bátrak, kitartók:
az örök reményhez hasonlók.
Szabó Lőrinc

Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,

Az élet viharában Te vigyázol reám.

Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel bennem,

S hogy megosztod az életed velem.

Ady Endre

Dante idézet

A tengerpartot járó kisgyerek

mindig talál a kavicsok közt egyre,

mely mindöröktől fogva az övé,

és soha senki másé, nem is lenne.

Pilinszky János

Ígérd meg azt, hogy kezed

Kezemből vissza nem veszed,

S hogy szeretni fogsz akkor is,

Mikor már én is vén leszek.

Heltai Jenő

Vagyok, mint megszegendő kenyered,

Mint színt adó tüzed, s mint tiszta csermely,

Ki holtadig kísér utad hű társaként.

Yves Bonnefoy

Az öröm ott kezdődik, amikor

abbahagyod saját boldogságod keresését

azért, hogy megkísérelj másokat

boldoggá tenni.

Michel Quoist

Szabó Éva idézet

Nincs nagyobb boldogság,

mintha szeretnek bennünket

Charlotte Brontë

Az vagy nekem, mint testnek a kenyér

s tavaszi zápor fűszere a földnek;

lelkem miattad örök harcban él,

mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg.

William Shakespeare

Veled boldog vagyok,

Veled szelíd vagyok,

Veled erős vagyok,

Veled nyugodt vagyok,

Veled mindig mosolygok,

Veled én magam vagyok,

Nincs többé olyan, hogy nélküled,

Tervem és jövőm van Veled

Balzac

Igézve álltam, soká, csöndesen,

És percek mentek, ezredévek jöttek-

Egyszerre csak megfogtad a kezem,

S alélt pilláim lassan felvetődtek,

És éreztem: szívembe visszatér

és zubogó, mély zenével ered meg,

Mint zsibbadt erek útjain a vér,

A földi érzés, mennyire szeretlek!

Tóth Árpád

Madách Imre idézet

Tudnál-e engem új világra hozni,

iparkodván szerelmes türelmemmel,

hogy legyen erőm ismét adakozni

s eltölteni a gonoszt félelemmel?

József Attila

Nem az állandó fogadkozás

a hűség bizonyítéka,

henem az egyszer kimondott

és megtartott fogadalom

William Shakespeare

Szeretni valakit, az több,

mint egy erős érzés,

az döntés, ítélet és ígéret

Erich Fromm

Az ember végül rádöbben,

hogy egész életében csak

az volt az igazán értékes,

örömteli és jó, amikor szeretett.

És szerették.

Müller Péter

Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk,

hogy egymásnak hűségesküt tegyünk,

S ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna,

Gyermekünk szemében újra, s újra lobogna.

Kovács Mihály

Nincs itt más lehetőség:

lélek-fogytig a hűség.

Szálai két szeretetnek

Végképp összeszövettek…

Garai Gábor

Murphy idézet

Arra születtem, hogy megszeressenek,

S megszeressem én is azt akit lehet.

Arra születtem, hogy boldog is legyek,

S továbbadjam egyszer az életemet.

Adamis Anna

A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,

Egyetlen titka: adni,

mindig csak adni,

Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,

És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet.

Goethe

Az olyan parányi teremtményeknek,

amilyenek mi vagyunk,

a mérhetetlen teret csak

a szeretet teszi elviselhetővé

Carl Sagan

Nem ígérek kincset, csillagot,

Csak hû szívet adhatok,

Érzem másé nem lehetsz,

Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz.

Goethe

…Szeretni annyi, mint vállalni a
legnagyobb kockázatot.
Jövőnket és boldogságunkat adni
valaki kezébe.
Engedni, hogy kétkedés nélkül
bízzunk valakiben.
Elfogadni sebezhetőségünket.
Én pedig szeretlek
Helen Thomson

Százszor boldogok,

akiket sértetlen kötelék,

jó szerelem fon át,

s nem választja el őket

unt pörpatvar, se szeszély,

semmi, csak a halál.

Horatius

Eskővői meghívóba idézet

Tanuld olvasni sok néma jelem,
szemmel is hall az okos szerelem.
Shakespeare

Egy embert megszeretni az jelenti,

hogy olyannak lássuk őt,

amilyennek Isten elgondolta.

Dosztojevszkij

Örök életet élsz velem,

Vár ránk a kéklő végtelen,

Mert a sors egymásnak szánja

Kiket összeköt a szerelem.

Edith Piaf

Idézet esküvői meghívóba

Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani

egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel

bennünket s annyira gyönge, hogy éppoly

szüksége van reánk, mint nekünk őreá.

Paul Géraldy

Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed,

s akkor is szeretni fogsz, mikor már én is vén leszek.

Heltai Jenő

Az élet csak egy jót ad nekünk:

Azé lehetünk, akit szeretünk.

Lope de Vega

Most valóság lesz minden édes remény

Mely ott él szívünk rejtekén

Az élet és a szerelem tárt karokkal vár,

S hogy szép lesz-e csak rajtunk áll.

Fagyejev

Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval,

Csak te, csak én, örökké s holtomiglan,

Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni,

Lelkünk mélyén őszintén, igazán szeretni.

Stedhal

Tanúm legyen a föld, az ég, a tenger,

a sok madár, a hal és minden ember:

Neked adom szívemet, senki másnak,

életemet még mellé ráadásnak!

Tagore

Goethe idézet

Egy óra hosszat szeretni: állati dolog.

Egy éven át szeretni: emberi dolog.

Egy életen át szeretni: angyali dolog.

Egy életen át csak egyet szeretni: isteni dolog.

Localdaire

Ha a szerelem betölti az életed,

nagyon sok hiányzó dolgot pótolhat.

Ha nincs az életedben szerelem,

bármi másod van is, nem elég.

Ann Landers

Ha valaki szeret egy virágot,

amely csak egyetlen példányban

létezik csillag milliókon:

ez épp elég neki, hogy boldog legyen…

A.de Saint-Exupéry A kis Herceg

Öregedjünk meg együtt,

A sors bármit is rendel.

Így állunk elébe mi,

Ketten, egy szerelemmel.

John Lennon

„Akarsz-e játszani, mindent, mi élet,
havas telet és hosszú-hosszú őszt,
lehet-e némán teát inni véled,
rubinteát és sárga páragőzt?”

Kosztolányi Dezső

Tegyél a szívedre pecsétnek,

mint valami pecsétet a karodra!

Mert mint a halál, oly erős a szerelem,

Olyan a szenvedély, mint az alvilág.

Nyila tüzes nyíl, az Úr lángja.

Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet,

Egész folyamok sem tudnák elsodorni.

Énekek éneke 8,6-7

Énekek Éneke

Kategóriák

Hasonló bejegyzések

Fényképes torta készítése otthon

Fényképes torta készítése otthon

  Rendszeresen visszatérő kérdés az ehető ostyás fényképes torta elkészítése otthon. Legutóbb telefonon asszisztáltam és a Peppa malacos olyan jól sikerült, hogy pár napon belül egy szuperhősős is született. 🙂 Meg kaptam a fázis fotókat, így most már írásba is...

bővebben
Fondán vagy fondant? Tudod mi a különbség?

Fondán vagy fondant? Tudod mi a különbség?

Lássuk mi a különbség közöttük! Fondán vagy fondant ? A francia fondant szó, szájban könnyen olvadó cukorkát jelent, ez a fondánra és a fondantra is igaz, mindkettő alapanyaga a cukor. A FONDÁN az, amivel a puncstortát, a mignon süteményt és az Eszterházy tortát...

bővebben
Sós, sajtos rúd

Sós, sajtos rúd

Te is szereted a jól bevált recepteket? Na ez a ropogós sós, sajtos rúd pont az!   Azt nem állítom, hogy ez az egyszerű és gyors sajtos rúd receptje. Élesztős, ezért már hamarabb ki kell dolgozni, pihentetni kell, de abszolút megéri.   Hozzávalók: 500 g...

bővebben
Egyszerű kenyér recept-minden esetre

Egyszerű kenyér recept-minden esetre

Ennek a könnyen elkészíthető egyszerű élesztős kenyér receptemnek a hozzávalóit egy élesztős ciabatta kenyér recept, egy ezer éve bevált Stahl Judit-os pizza tészta és a reform élelmiszer készleteim ihlették. Az a ciabatta kenyér adta az első lökést, amit Tanó Móni...

bővebben
Oreo keksz egyszerűen

Oreo keksz egyszerűen

Ugyan az Oreo keksz a kategóriájában hasonló utánozhatatlan ízű vaníliás karikánkkal és pilóta kekszünkkel nem veheti fel a versenyt, de azért szeretjük ezt az amerikai csodát is. Az Oreo keksz része ropogós és tömény kakaó ízű, a belső tölteléke krémesen lágy....

bővebben
Fánk recept, egyszerűen a sütőben

Fánk recept, egyszerűen a sütőben

Szerintem sokan osztoznak abban, hogy a fánk úgy finom, ha más süti. Senkinek nem kell bemutatni az olajban sütögetéssel járó macerát, ezért itt a fánk recept, ami sütőben süthető. Jó hír, hogy vannak receptek már sütőben sütött fánk variációra is. Nem állítom, hogy...

bővebben
Az eredeti Dobos torta

Az eredeti Dobos torta

Számtalan féle pudingos, aranykrémes, vajkrémes variációt lehet olvasni, de hát az eredeti dobos torta az mégis csak az eredeti! Tudtad, hogy a Dobos torta bekerült a Magyar Élelmiszerkönyv leírásaiba? Magyarán minden cukrászdában az abban leírtak szerint kell eljárni...

bővebben
Zabpelyhes túrótorta

Zabpelyhes túrótorta

Barbit a szénhidrát és kalória szegény, sportos életmódjához igazodva egy müzli hajóban utazó zabpelyhes túrótorta köszöntette szülinapján. A hétköznapi szaladásban, ha lemondasz a külsőségekről és a díszítésről egy óra alatt egészséges müzliágyon tálalt túrós...

bővebben
Linzer tészta – az aranyérmes sütemény

Linzer tészta – az aranyérmes sütemény

A linzer tészta gyorsan és könnyen elkészíthető, sokáig eláll és mindenki szereti (cukrászdákban toplistás;). Ha előrelátó akarsz lenni egy-egy ünnepre megsütheted akár egy hónappal hamarabb. Remek ajándék egy szép dobozban barátoknak, kollégáknak, vendégségbe. Ha nem...

bővebben
Keksz kinyomó recept

Keksz kinyomó recept

Számomra bevallom újdonság volt ez a keksz kinyomó pisztoly, amikor a barátnőimtől kaptam ezt a szerkezetet. Persze azóta tépten nyomon találkozom vele hírdetésekben. Örültem neki, mert 20 féle csinos kis kekszet lehet vele formázni. Az ilyen és ehhez hasonló...

bővebben